СССР Конституциясы

Бистиӈ Чер-Суувус

Бистиӈ Чер-Суувус оода улуғ. Бірәә чарыында түн болу бәәрдә, өъске чарыында даӈ аътӄаш, һүн үнэдірі. Эльдэмей гоорыттар, дэреэмнэлер, ааллар, бедік дағлар, тайғалар, шөллер бар. Быъсааӄ далайлар та бар, һөллер, һемнэр. Совет черініӈ кишелері няа гоорыттар, заводтар, оруӄтарны чаъсап турулар. Чер аълтында нефть, газ дэмир чү туъфадырылар.

Бистиӈ черивистэ өъске-өъске сөөктүғ улустар бірікшіп ӄаъты черлеп, иштэніп турулар. Оларыӈ төдү бірәә өғ иъшті дэғ.

Чер-Суғ — Иъһе

Скачать этот текст:
ДОК ~25 КБайт
ПДФ ~100 КБайт
Тексты печатаются по книге «Сылтысчыӄ — Звёздочка», изданной в Иркутске в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Составитель — В. И. Рассадин. К сожалению, остальные выходные данные утеряны.